Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska oferuje pełny zakres usług ochrony przeciwpożarowej:

sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
opracowanie planów ewakuacji
opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej (ekspertyzy, opinie)
okresowe kontrole budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
stały nadzór nad stanem ochrony ppoż. w obiekcie
szkolenia ppoż.
gaśnice (przeglądy i konserwacje)
hydranty (bandania wydajności i ciśnienia)
próby ciśnieniowe węży hydrantowych
impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawnienia, ważne szkolenia zakończone egzaminami w PSP.