Oferujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

Ocenę przeprowadzamy w oparciu o PN - N - 18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Stosujemy bardzo zrozumiałą formę kart ryzyka wraz z opisem stanowiska pracy, wnioskami i zaleceniami ukierunkowanymi do zminimalizowania ryzyka na stanowisku pracy.

W razie potrzeb opracowujemy programy działań w zakresie zmniejszania narażenia czynników szkodliwych i metody ochrony zdrowia pracowników.