Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska oferuje kompleksowe wdrożenie systemu HACCP wg zasad Codex Alimentarius.

W ramach usługi zapewniamy m.in.:

wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk
analizę zagrożeń, czyli identyfikację Krytycznych Punktów Kontrolnych
opracowanie kompletu dokumentacji (Księga HACCP)

W ramach systemu HACCP oferujemy również:

przeprowadzanie audytów wewnętrznych
profesjonalne doradztwo
szkolenia z zakresu wdrożonych zasad GMP/GHP i systemu HACCP